گنبد کاشی و گلدسته بتنی

گنبد کاشی و گلدسته بتنی گنبد و گلدسته از لحاط مصالح مصرفی بطور کلی به دو دسته  تقسیم بندی می شوند . الف — نوع غیر فلزی از آجر و کاشی استفاده شده و باید در محل ساخته شود . از محاسن آن ماندگاری و دوام آن می باشد و از معایب این نوع از گنبد و گلدسته ها … ادامه خواندن گنبد کاشی و گلدسته بتنی