ساخت گنبد های ساختمانی

ساخت گنبد های ساختمانی گنبد ساختمانی نیاوران از نمونه کار های متعدد گنبد سازی لطیفی است. ساخت انواع گنبد ساختمانی توسط گنبد سازی لطیفی انجام می پذیرد. امروزه گنبد ها تنها در تزیین مساجد و ابنیه ی مذهبی کاربد نداشته و در ساختمان های دیگر نیز برای زیباسازی نمای بیرونی استفاده می شوند. مجموعه ی گنبد سازی لطیفی با … ادامه خواندن ساخت گنبد های ساختمانی