ساخت مناره و گلدسته

ساخت مناره و و گلدسته معماری مسجد و در کنار آن ساخت مناره و و گلدسته به عنوان یکی از مهمترین جلوه های هنر اسلامی، یکی از ویژگیهای تمدن اسلامی است که با مناره های خود همواره توجه گردشگران را به خود جلب کرده است و این در حالی است که مناره به عنوان یکی از اساسی ترین عناصر … ادامه خواندن ساخت مناره و گلدسته