ساخت سردر، محراب

محراب در مساجد

محراب در مسجد مکانی است برای پیشوای مذهبی هنگامی ک نماز بصورت جماعت برگزارمیشود…

معمولاً در ضلع جنوبی دیوار مسجد رو به قبله نمازگزاران بنا می‌شود، گاهی از سطح صحن مسجد وگاهی در قسمتی از دیوار فرو رفته است.

هنرمندان ایرانی محراب را نیز همانند گنبدها و مناره ها و پوشش دیوار خارجی وداخلی وخارجی مساجد،عرصه ی هنرنمایی خود قرار داده اند تا قبله ی نمازگزاران خالی از لطایف هنری نماند و عابد را در خلوص و صفای عبادتش یاری دهد.

گچ بری محراب

آثار موجود کهن در ایران نشان می دهد که هنرمندان ما از قرن سوم هجری به تزئین محراب

توجه کرده اند و یک نمونه از آن،محراب مسجد جامع نائین است که در نقش آن از کثیر الاضلاعهای هشت ضلعی و اشکال هندسی ساده و گلهای مختلف استفاده شده است ریزه کاری زیاد در گچ بری آن وجود ندارد ولی نقشها از زیبایی بی بهره نیستند، و چون این گچ بریعمیق کنده شده و از ظرافت عاری است چنین تصور می شود که محراب به دوره‌هایی که هنرگچ بری اولین قدمهای خودرا برمیداشت متعلق باشد.

کاشیکاری محراب

گنبد سازی و گلدسته سازی لطیفی

خدمات ما در زمینه معماری سنتی مساجد هتل ها ساختمان های مسکونی و سایر مراکز فرهنگی و مذهبی

1- ساخت گنبد استیل

2-ساخت گنبد فایبر گلاس

3-ساخت گنبد کامپوزیت

4- ساخت گنبد کاشی

5- ساخت گنبد با پلی کربنات

6- ساخت گنبد با ورق آلومینیوم و مس و سایر ورق ها

7 – ساخت انواع گلدسته و مناره مسجد اعم از مناره کاشی یا مناره فلزی

8- مجری رسمی بندی یا کاربندی زیر گنبد و سر درب و محراب مسجد

9- ساخت انواع گنبد کاشی

10- کلیه امور کاشی کاری سنتی هفت رنگ و معرق و معقلی و کاشی نره مساجد

11- طراحی و اجرای یزدی بندی زیر گنبد و مراکز فرهنگی و هتل ها و ساختمان های دارای معماری سنتی

12- کلیه امور نقاشی سنتی و تذهیب

13- طراحی و اجرای انواع مقرنس اعم از مقرنس گچی و یا مقرنس کاشی و یا مقرنس فایبرگلاس

14- ساخت درب و پنجره مسجد و انواع گره چینی روی صفحه تخت و گره چینی روی قوس

15- ساخت انواع ضریح و ماکت ضریح

16- ساخت انواع نماد های شهری خاص برای میدان ها سر درب ها و نماد های شهری