تماس با گنبد و گلدسته سازی لطیفی

289652_spqokq9a

پایاسازان پارس

تلفن های تماس :


 موبایل:09122480802

تلگرام :

09122480802

آدرس کارخانه: تهران، رباط کریم ، جاده وهن آباد ، بین نوده اول و دوم ، جنب نمایندگی ماشین سنگین داف سرویس ، گنبد و گلدسته سازی لطیفی

گنبد سازی/گلدسته سازی/گنبد سازی در زنجان/گنبد سازی در تهران/گلدسته سازی در تهران/ساخت گنبد و گلدسته/گنبد سازی فروردین/گلدسته سازی فروردین