انواع کاشیکاری

نصب کاشی 1. مرحله زیرسازی اطمینان از مقاوم بودن بستر کار برای کاشی کاری قبل از اقدام به نصب کاشی لازم است نسبت به مقاوم بودن بستر کار اطمینان حاصل کنید، چرا که اگر بستر مورد نظر از مقاومت و استقامت بالایی برخوردار نباشد، در طولانی مدت باعث ایجاد صدا در زیر پا شده و … ادامه خواندن انواع کاشیکاری