ساخت گنبد در اصفهان-شهر جدید مجلسی

در صورت روی هم افتادن تصاویر مجددا صفحه را بارگزاری نمایید

ساخت گنبد از جنس استیل نقره ایی 304 نگیر در اصفهان ، مسکن مهر شهر جدید مجلسی 
پیمانکار ساخت مسجد : مهندس ناد علیان
سازنده گنبد: مهندس لطیفی