گنبد ساختمانی در نیاوران

در صورت روی هم افتادن تصاویر مجددا صفحه را بارگزاری نمایید

ساخته شده در اسفند ماه سال 1395 در منطقه نیاوران تهران